Flekkefjord enslig

flekkefjord enslig

flekkefjord enslig

Det uttrykker innsenderens mening. Vi har nå både flekkefjord enslig klima- og naturkrise og dyrtid.

Økende priser betyr at flere, særlig barnefamilier i Flekkefjord sliter økonomisk og forskjellene øker. Barn og unge vokser opp i fattigdom uten muligheter til å delta i på lik linje med andre jevnaldrende. Samtidig øker forskjellene.

flekkefjord enslig

Det er uverdig og unødvendig og krever riktige politiske vedtak. Høyre, Frp, og KrF og Venstre - regjering gjennomførte i løpet av sine 8 år en politikk som økte forskjellene: flere fattige og flere rike. Tidligere fikk SV gjennom det samme som førsteklassingene.

Flekkefjord Marie Lønning ble født i Flekkefjord i og ble over 90 år gammel.

I tillegg kan alle landets pensjonister takke SV for: · Økt minstepensjon · At alle pensjoner nå følger lønnsutviklingen · SV kjemper nå fram to viktige velferdsreformer: · SFO — reform for at alle skal bli med på leken · Tannhelsereform, der målet er å gi flekkefjord flekkefjord enslig, også dem med dårlig råd, tannbehandling SV alltid stått for en sosial politikk: Alle skal med!

Her er noen lokale SV saker: · Kamp mot etablering av ny privatskole.

flekkefjord enslig

Etter forslag fra SV vedtok et enstemmig bystyre å utrede bunnfradrag til budsjettbehandlinga for Med vennlig hilsen.

Se også