Melbu enslig

Fem nye asylmottak legges ned

I alt er det innvilget 40 plasser i det nye mottaket.

melbu enslig

Opprinnelig ble det søkt for 38 personer, men tallet ble oppjustert. Det betyr at kravet for driften på Bankplassen vil kunne bli større, og det vil bli behov for flere ansatte.

melbu enslig

Det er snakk om et behov for nye årsverk, hvor en trenger deltids og fulltidsansatte. Single meråker nye mottaket vil være i drift allerede fra Melbu enslig av gruppen Denne gruppen asylmottakere i dag kommer ofte fra Afghanistan og Eritrea. Spørsmålet er hvor mange slike mottak UDI trenger, forklarer Karlsen.

melbu enslig

Karlsen opplyser at det er i underkant av 20 som har levert anbud i Norge etter at UDI har sagt at de har behov for slike mottaksplasser. Det kan være kommuner, private eller organisasjoner som Røde kors som får økonomisk støtte fra UDI til å drive slike mottak.

Annen beboermasse Det er ordinære plasser på mottaket i dag. Det vil ikke bli flere asylsøkere på Melbu, men en annen beboermasse.

melbu enslig

Det melbu enslig derimot bli flere arbeidsplasser. Per dags dato er det litt ledig kapasitet på mottaket.

melbu enslig

Det har tidligere vært en avdeling for enslige mindreårige på Melbu. Den åpnet iog ble drevet i halvannet år.

melbu enslig

Publisert: torsdag

Se også