Single speed moskenes. Lofoten og det samiske - fylkesleksikon Nordland

Moskenes, Vågan | Kristine blir kirkas

It's established knowledge that Sámi Laps were present in Vesterålen for several hundred years. Qvigstad drew attention to the remnants of their dialect, but never to the neighbouring Lofoten islands, which like Vesterålen have a majority of farm names of unmistakable Norse type.

Not unexpectedly the author has met some sceptisism when stating in a recent work of place names from the outermost islands of Værøy and Røst, that Sámi PN elements exist there.

In his opinion, however, a new approach is needed, as several other Sámi PN elements are obvious throughout the Lofoten islands. Takk vere dei mange bruene er øyriket Lofoten - Vesterålen frå Andenes og til Moskenes blitt nesten eit "fastland" for dei vegfarande.

Andøy kommune svarar til det gamle Dverberg herad, jamfør "Norske Gaardnavne" b. Det gamle Borge hd. Derimot er Flakstad hd. Sokneinndelinga det er vist til i framhaldet har lege meir fast. At nokre sokn i Lofoten Single speed vega og Valberg hadde kortvarig status som eigne kommunar single speed moskenes midten av talet, kan vi i dag sjå på som ein historisk parentes.

Så langt den nære forhistoria. Glasiologien reknar med at Lofoten og Vesterålen var eit eige nedisingsområde. Stadnamngranskinga arbeider ikkje under dei tidsperspektiv det då er tale om, men det er unekteleg tankevekkande at delar av kyststripa i øyriket må ha vore isfri under siste istid.

Aktuelle temaer

Da jeg i besøkte Vesterålen, hadde jeg møie med at finne en lap, som ennu talte den gamle sjølapdialekt. Det var en årig sjøfinn på Holme[! Han og hans hustru talte ennu lappisk; men efterat de hadde fått en norsk tjenestepike, var norsk blitt husets sprog og barna talte kun norsk" Qvigstad At det samiske innslaget i Vesterålen har vore sterkt, er veldokumentert, endå gardsnamna single speed moskenes sett er norske og parallelle samiske former i all hovudsak er henta frå norsk Qvigstad f.

Det fanst like fullt ein eigen vesterålssamisk dialekt, men Qvigstad skriv: Slik var stoda i den gamle sjøsamebygda Eidsfjorden, som den tid høyrde udelt til Hadsel. Men i ettertid har det vist seg at den siste i Øksnes som kunne noko vesterålssamisk, døydde så seint som Ho var fødd i Navarsbora i kjelde: Johan Borgos, munnleg.

Gammelt naust (del av norsk fiskeværsmuseum)

Såleis kunne nok Qvigstad i ha oppnådd viktig tilfang frå ressurssterke personar i område som Skjerfjorden og Romsetfjorden i Øksnes, om desse elles ønskte å gje seg til kjenne. Det kan ha vore usikkert nok, for på denne tid kosta det å kalle seg eller bli kalla finn, så det var ikkje heilt utan grunn at Qvigstad "hadde møie".

Få samiske spor i Lofoten? Men ut over regionnamnet er det ikkje skrive ned nemnande samisk språktilfang frå Lofotøyane, korkje av Qvigstad eller andre, det eg veit. Vågan som kommune heiter no Voagat på normalisert nordsamisk. Men når Vagek Friis: eller Vákeh Qvigstad kunne stå også for fiskeværa i Lofoten, er det uttrykk for det særlege ry fiskeværa i Aust-Lofoten hadde.

Plent som når "Nordlands Trompet" framhevar både Vågan og Skrova på samisk Skroavek, Skroavak Qvigstad som fiskevær, men lar omtalen kulminere slik: "I Vogen at findes, i Vogen single speed moskenes roe, i Vogen at fiske var alle mand froe, Om Vaagen lod alle Mand raabe" Dass 36, 97ff.

single speed moskenes speed dating i vestland

Nemnt i parentes kan det sjå 'forfordelt' ut at Vågans granne i vest må ta til takke med sekundærnamnet Vestvågøy av di det opphavlege øynamnet Lofoten har ekspandert administrativt og no står for heile regionen, når eit makeskifte i namnevegen skulle ha vore historisk meir rettferdig. Pontoppidans kart frå kallar Austvågøya for Single speed moskenes Vaagen og Vestvågøya for Vest Vaagen, mens Kristine Colban kartet hennes frå viser elles stort samsvar med førstnemnde i namnevegen har 'Vaagøe' for Austvågøya og 'Vestvaagen' for Vestvågøya.

Det spørst om dei ikkje berre sa Vågan som no, og kanskje Vestvågan. Lokale stadnamn frå Vågan som t. Saralapphellene og likeins Hælsolia ved Svolvær Hælso var etter segna slektsnamnet til den siste reinsamen i området kan vere interessante single speed moskenes, men seier ingenting om kor talrik den samiske folkegruppen har vore.

Det same gjeld for namn som Mæretlia i Buksnes og Mæritneset i Røst, men her må vi i det minste tru at vi har å gjere med det samiske kvinnenamnet Máret. Derimot kan dei talrike stadnamna på Finn- i Lofoten knapt takast som anna enn vitnemål om samisk aktivitet. Dei skeptiske vil nok kunne innvende at utmerkinga Finn- berre vitnar om at norsk og ikkje samisk etnisitet var regelen, men du skal ikkje snakke lenge med innfødde lofotingar om emnet før det i det minste viser seg at dei har høyrt om samane som budde i Olderfjorden i Gimsøy.

Då det i vart bygd single speed moskenes gardsveg over mòlbakken på gnr 3 Sjøbakken på gnr 16 Værøy prestegard, fann dei eit skjelett som dei la ned att single speed moskenes same stad: Det var inntulla i single speed moskenes Nordlandsposten Namnet Finnbyen i Flakstad fortel klart nok om samisk nærvær av eitkvart slag, og etter ressursane på staden kan vi like gjerne tenke på fangst av oter og urkatt røyskatt som på fiske.

Derimot finst tradisjon om at fiskarar frå Tysfjorden rodde frå Lapphola på i Moskenes, der elles heimefolket heldt ein viss age single speed moskenes avstand.

 1. English version - essentials Kirken lærer at Gud har innstiftet ekteskapet, men ser på selve ekteskapsinngåelsen som en juridisk ordning, ikke som et sakrament.
 2. Kurs i HR og Personal i Moskenes | Kursagenten
 3. Cooker, electricity and running water.
 4. Enslig i hvaler
 5. Kvinesdal single damer

At dei i Borge som etterlet seg minne i form av namn som Stopplia og Stoppstranda på kvar sin stad var fastbuande, er sannsynleg, i alle fall er likskapen stor med nordsamisk stohpu 'stove, hus, hytte' lulesam. Den norske rapportdelen av "Nordisk namnforskning ", signert Gulbrand Alhaug og Oddvar Nes, omtaler boka "Nøkkelen til Utrøst" og seier om forfattaren underskrivne m. Det kan sjå ut til at han er mindre oppteken av å drøfte mogleg norsk grunnlag". Det er til dømes nemnt at eg for Vishellaren i Røst tenkte meg eit samband med samisk viessu single speed moskenes "Men like gjerne kunne det vere diskutert om gno.

Qvigstad Også det norrøne ordet meldinga nemner finst att i nordsamisk, nemleg visti "hus, bustad, bygning".

 • Møte single i bømlo
 • Artikkelen er over 7 år gammel Nyhetsmelding fra Sør-Hålogaland bispedømmeråd Kristine Sandmæl fra Vågan er valgt til kirkas «utenriksminister», mens Anne Jorid Gjertsen fra Moskenes er valgt til Kirkerådet.
 • Flakstad og Moskenes kirkelige fellesråd
 • Travel to Lofoten: Airports, ferries, rental cars, buses, etc - Lillevik Lofoten
 • Møte single i mo i rana
 • Moskenes, Vågan | Kristine blir kirkas "utenriksminister"
 • Blog Travel to Lofoten: Airports, ferries, rental cars, buses, etc Here are our best tips for how to get to Lofoten and Lillevik by plane, ferries, cars, etc.
 • Lund dating norway

Om tolkinga av einskildnamn vil det tidt vere usemje; ofte nok ser ein sjølv noko annleis på ei sak med åra. Men drøftinga av eit namn som det nyss nemnde vil i utgangspunktet singel treff tranøy ta farge av om ein trur på ubroten norsk tradering av stadnamna i området eller hallar mot at nordisk språkstoff er blanda med eller i det minste påverka av samisk.

Viser her til ordlyden vidare i meldinga: "Dette er ikkje skrive for å fornekte samiske innslag i namneelement i desse to herada, men for at Myrvang i sin iver etter å påvise samisk single speed moskenes må ta lett på at det frå og med Querini ikkje har vore ymta frampå om samisk folkesetnad her. Single speed moskenes pendelen — av ymse årsaker — i lange tider har slege ut til fordel for "norsk" grunnlag for dei fleste namna i desse stroka dvs.

single speed moskenes dating steder bodø

Nordland, treng ikkje pendelen slå så sterkt ut i motsett veg" s. Nå ja, tanken om samiske single speed moskenes og eventuell alder på desse er omtalt over tre tekstsider i boka det er tale om. Dessutan, dersom eitt eller fleire stadnamn har sannsynleg samisk opphav, er dei no samiske enten vedkommande samiske folkegruppe var assimilert på P.

Querini og Single speed moskenes H. Bolt si tid eller lenge før. Men elles kan skepsisen i meldinga på eitt vis vere forståeleg, for om eg i arbeidet med stadnamn frå Nordland har kome i vane med å sjå i to leier sjølv, kan eg vel ikkje forvente at "dobbelt bokholderi" med samiske og norske grunnord skal falle andre like naturleg.

Men denne same argumentasjonen har no å gjere med eit namnetilfang der alfabetisk ordning og kvantitativt oversyn gir grunn til ny gjennomtenking. Her er det namnedata som viser noko, ikkje primært "Myrvang i sin iver etter å påvise samisk", som det så patroniserande heiter. At bokmeldinga ikkje vil fornekte at det finst samiske innslag i stadnamntilfanget frå Værøy og Røst er likevel alltids noko, sjølv om det minner meir om heilgardering enn akkkurat entuasiasme.

Reviews of Gammelt naust (del av norsk fiskeværsmuseum)

Det er ei kjensgjerning at få norske stadnamngranskarar har eit samisk tilleggsfag, endå mange visstnok meiner at samisk er nyttig til forklaring av norske stadnamn. Men det er samtidig "ei kjelde som det i parentes sagt er prinsipielt tvilsamt å bruke utan i samarbeid med fagfolk på det språket det gjeld" Vikør : Det prinsippet kan ingen vere usamd i.

single speed moskenes single damer bjørkelangen

Men det spørst no og kor mange fagfolka er, og kor tilgjengelege dei er i praksis. Det er legitimt at den fullkunnige på vegner av sitt fag seier "rør ikkje mine sirklar" — når nokon trør innpå, kan ordvalet som kjent bli mindre sakretta enn som så. Men den som markerer seg såleis, går ikkje i samarbeidstankar nettopp.

Single Speed Conversion - Vintage Road Bike

At vi også i øy og vær i Nordland har ei gråsone der mange presumptivt norske namn har samisk opphav, heilt eller delvis, står eg fast på. Men som eg skreiv i samband med stadnamn frå Værøy og Røst: "Det viktigaste er faktisk å vere like open for ei samisk som for ei norsk single speed moskenes — eventuelle 'feilskjer' vil nok framtidige namnegranskarar vite å ta seg av" Myrvang Som då også bokmeldinga viser, finst det meir enn ei meining om dei konkrete utslag av ein slik tilnærmingmåte.

Kva så med ei anna framtid, eller skal vi seie ein tilrådeleg utdanningsveg for dei som stadnamngranskarar vil bli?

Travel to Lofoten: Airports, ferries, rental cars, buses, etc

Det er lite truleg at dei vil umake seg med noko samisk tilleggsfag med mindre dei har tru på nytteverdien. I ventetida skulle det knapt vere gagnlaust å påvise, etter den innsikt ein måtte ha i emnet, at det eingong fanst eit samisk influensområde mykje vidare enn i dag.

Terræn: Kyst Sæson: Sommer Sykkelpakke med bagasjetransport.

Norske stadnamngranskarar som ser det samiske aspektet innafor sitt geografiske område, men som av respekt for samisk fagekspertise held fingrane av fatet, og samisk ekspertise som ikkje i utrengsmål seier noko om namnetolkingar i dei område der ein ikkje brukar rekne med samisk påverknad, det er stoda og må i prinsippet så vere.

Men dersom fagleg posisjonering er det viktigaste og ikkje konstruktive initiativ og forhandlingar kring det eg har kalla gråsonen — der vi etter mi oppfatning har single speed moskenes felles namnearv å ta hand om — er lite vunne og mykje single speed moskenes.

single speed moskenes speed dating norway værøy

Se også