Enslig i marker

enslig i marker

Øystein Sørensen NTB 12,2 prosent av innbyggerne i Indre Østfold og 10,2 prosent av innbyggerne i Skiptvet og Marker lever i husholdninger med vedvarende lav inntekt.

enslig i marker

Det viser en ny rapport om økonomi og levekår for lavinntektsgrupper. Tallet gjelder for befolkningen ekskludert studenter, skriver Statistisk sentralbyrå SSB. På landsbasis er tallet 11 prosent. En nedgang de siste årene fra 11,2.

enslig i marker

Rapporten gjelder for årene — Det er høyere nivå enslig i marker både landsgjennomsnittet og Viken fylkeskommune. Det er også høyere enn kommunene Skiptvet og Marker som har 10,2 prosent.

enslig i marker

Verst stilt i Østfold er Sarpsborg og Halden med 14,2 prosent, mens Fredrikstad har 14 prosent. Best stilt i Østfold er Hvaler med 7,7 prosent og Råde med 8 prosent. Disse er fattige — Vi bruker lavinntektsgrensen, som vi setter til 60 prosent av medianen, sier Aurora Hattrem i SSB til Klassekampen om når en blir regnet som fattig i Norge.

enslig i marker

Lavinntektsgrensen er en av flere indikatorer på fattigdom i Norge. Sammen med mottakere av supplerende stønad og personer med nedsatt arbeidsevne, er det uføretrygdede som har opplevd størst økning i enslig i marker med lav inntekt i periodenviser rapporten.

enslig i marker

Uføretrygdede henger også etter i den generelle inntektsutviklingen. Les mer om: artikkelemnene.

enslig i marker

Se også